Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
axiom [engelsk]    grunnsetning; selvinnlysende sannhet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
axiom [engelsk]    aksiom(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
axiom of choice [engelsk]    utvalgsaksiomet [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO