Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
báhkkut [samisk]    befale [norsk]   (v) (-hk-) Ipmil báhkku min cábbát eallit 'Gud befaler oss å leve pent'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune