Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bákti [samisk]    berg [norsk]   (s) (-vtt-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-332: jihppá (-hp-) 'bergugle'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune