Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bárrahis [samisk]    alt [norsk]   (adv) 1. ’alt en god stund’ //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-59: de lei mu áhcci juo bárrahis vuordimin min 'faren min hadde ventet på oss alt en god stund' 2. 'alt for en god stund siden' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-59: Mu áhci bohccot ledje juo bárrahis boahtán ja mastan mu bohccuide 'reinsdyra til faren min hadde kommet alt for en god stund siden og blandet seg sammen med mine'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune