Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bær [bokmål/riksmål/nynorsk]    (botanikk) Små frukter.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Bær [norsk]    Berries [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bær [norsk]    muorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 40 omtrentlig(e)
Bærer [norsk]    Et individ som er heterozygot for en egenskap. Egenskapen kommer ikke til uttrykk, men kan overføres til eventuelle barn.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
solbær [norsk]    black currant [engelsk]   cassis [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Bærsje [norsk]    Baikit [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
solbær [norsk]    čáhppesjierit [kåfjordsamisk]   (pl.: čáhppesjierihat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Jordbær [norsk]    Strawberry [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jordbær [norsk]    strawberry [engelsk]   fraise [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Jordbær [norsk]    Eanamuorji [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
rypebær [norsk]    biertnamuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jordbær [norsk]    eatnanmuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
einebær [norsk]    reatkamuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
teiebær [norsk]    riebanmuorji [kåfjordsamisk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
blåbær [norsk]    sarrit [kåfjordsamisk]   (pl.: sarridat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Tyttebær [norsk]    Mountain cranberry [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
kirsebær [norsk]    cherry [engelsk]   cerise [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
bæregass [norsk]    sweep gas [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Tyttebær [norsk]    Jokna [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
heggebær [norsk]    duotnjamuorji, ávža [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
tyttebær [norsk]    jotnja [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
rognebær [norsk]    skáhpemuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bringebær [norsk]    raspberry [engelsk]   framboise [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Bringebær [norsk]    Lavet [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
krøkebær [norsk]    čáhppesmuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
blokkebær [norsk]    eartabissu [kåfjordsamisk]   (pl.: eartabissut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bringebær [norsk]    váran [kåfjordsamisk]   (pl.: váramat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bærestykke [norsk]    yoke [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
bjørnebær [norsk]    blackberry [engelsk]   mûre [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
markjordbær [norsk]    wild strawberry [engelsk]   fraise des bois [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
stikkelsbær [norsk]    gooseberry [engelsk]   groseille à maquereau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
intrabulbær [norsk]    inni øyet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
markjordbær [norsk]    gáiccamuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bærbar enhet [norsk]    portable device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bærbar lisens [norsk]    portable license [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bærbar datamaskin [norsk]    laptop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bærbar datamaskin [norsk]    laptop computer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bærbar datamaskin [norsk]    laptop PC [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bærbar datamaskin [norsk]    portable computer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bærbar (datamaskin) [norsk]    laptop [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skrubbær, hundebær [norsk]    beatnatmuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bærbar, flyttbar, overførbar [norsk]    portable [engelsk]   (portabel)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bærbar datamaskin / bærbar PC [avløserord]    laptop [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet