Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bøtte [bokmål]    beholder til å ha sand, vann, jord, etc. i; formet slik at man kan bære den.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bøtte [norsk]    eappir [kåfjordsamisk]   (pl.: eabbárat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
spann, bøtte [norsk]    bucket [engelsk]   (hash bucket)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no