Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
badjáneapmi [samisk]    oppgang [norsk]   (s) //beaivváža badjáneapmi 'solens oppgang' //luosa goarg?un jogaide 'laksens oppgang i elvene' //hattiid goarg?un 'oppgang i prisene'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune