Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
badjelist orrut, váimmus orrut [samisk]    ligge på hjertet [norsk]   //NL392: badjelist orrut, váimmus orrut (-r-) //buot mu badjelis orru
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune