Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
barberer [bokmål]    (yrke) Person som barberer eller har som yrke å barbere andre.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
barberer [norsk]    vajuldeaddji [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798: (=)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune