Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 11 nøyaktig(e)
barn [bokmål/riksmål/nynorsk]    (biologi) Lite menneske, mindreårig menneske. Noen barn kom løpende. (familie) Avkommet til foreldrene, sønn eller datter. Jeg har god kontakt med barna mine.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
barn [dansk]    (familie) barn
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
barn [engelsk]    låve (familie) (dialekt, deler av Nord-England) barn
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
barn []    (familie) barn
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
barn [islandsk]    (familie) barn
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
barn [svensk]    (familie) barn
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Barn [norsk]    Children [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Barn [engelsk]    Låve [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
barn [norsk]    R64 [risikokode]   Kan skade barn som får morsmelk.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Barn [norsk]    Manat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
barn [norsk]    mánná, čivga  [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 43 omtrentlig(e)
barnål [norsk]    beahcegohcci [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Barn Owl [engelsk]    Tårnugle [norsk]   Tyto alba [latin]   Ett ind. "overdagende" i det samme treet ble loggført 19., 20. og 21.2. like ved Keoladeo Temple.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barn Owl [engelsk]    Tårnugle [norsk]   Tyto alba [latin]   Looking down a horribly deep well inside the Gedi Ruins compound, Watamu 4/12, we found one pair of Barn Owl apparently breeding inside a cavity there. However, after an initial look they hid inside the cavity and were not seen again.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
barnebek [norsk]    mekonium [med. el. latin]   Et nyfødt barns første avføring. Fargen er grønnsvart, og avføringen er meget rik på galle.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Barnehage [norsk]    Kindergarten [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Barnåler [norsk]    Pine needles [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
barnehage [norsk]    day care facility [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
barnevern [norsk]    child welfare [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
barnelege [norsk]    pediater [med. el. latin]   Lege med læren om barnets utvikling, barnesykdommer og deres behandling som spesialfelt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Barnehage [norsk]    Manaidgardi [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Barnetrygd [norsk]    Den som forsørger barn under 18 år har krav på barnet..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
barnefødt [norsk]     barnefødd el. barnefødt [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
minstebarn [norsk]    váhkar [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Barnepensjon [norsk]    Ytelse fra folketrygden som skal søke å sikre inntekt..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Barnetillegg [norsk]    En tilleggsytelse som gis til den som mottar andre yt..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Barn Swallow [engelsk]    Låvesvale [norsk]   Hirundo rustica [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barn Swallow [engelsk]    Låvesvale [norsk]   Hirundo rustica [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barn Swallow [engelsk]    Låvesvale [norsk]   Hirundo rustica [latin]   Meget vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barn Swallow [engelsk]    Låvesvale [norsk]   Hirundo rustica [latin]   20+ Tárcoles 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barn Swallow [engelsk]    Låvesvale [norsk]   Hirundo rustica [latin]   Sett daglig i Keoladeo med opptil 50 ind. 21.2. Dessuten sett ved Bund Baretha 23.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barn Swallow [engelsk]    Låvesvale [norsk]   Hirundo rustica [latin]   Common and widespread, seen regularily throughout the trip. Our highest daily totals were 100+ at Crater Lake, Naivasha 19/11 and 50 birds logged 30/11 (Masai Mara and Nairobi). We did not estimate numbers every day, though.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barn Swallow [engelsk]    Låvesvale [norsk]   Hirundo rustica [latin]   5 Lago Pozuelos 16.11., 10+ Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barn Swallow [engelsk]    Låvesvale [norsk]   Hirundo rustica [latin]   1 ind Sukau 13., 5+ ind str Sukau-Lahad Datu 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barnålparula [norsk]    Hermit Warbler [engelsk]   Dendroica occidentalis [latin]   OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Særkullsbarn [norsk]    Barn som den ene ektefelle har med en annen enn den aktuelle ektefelle.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Barndomsminner [norsk]    Childhood memories [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Barnehagetante [norsk]    Kindergarten teacher [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Barnefordeling [norsk]    Dersom foreldrene ikke bor sammen, f.eks p.g.a skilsm..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
oppbevares, barn [norsk]    S2 [sikkerhetskode]   Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
lekeareal for barn [norsk]    playground for children [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Barnematdirektivet [norsk]    96/5/EC [direktivkode]   Directive 96/5/EC of 16 February 1996 on processed cereal-based foods and young children. Official Journal L 49/96
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Langhalet langebarn [norsk]    Lumpenus [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, hornkvabbefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Rundhalet langebarn [norsk]    Anisarchus, Lumpenus? medius [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, hornkvabbefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Tverrhalet langebarn [norsk]    Leptoclinus maculatus [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, hornkvabbefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
barndom; spebarnsalder [norsk]    infancy [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Barne- og familieetaten [norsk]    Agency for Child and Family Welfare Services [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Barns erstatningsansvar [norsk]    Skade voldt uaktsomt eller forsettelig av barn under ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Barne- og likestillingsminister [norsk]    Minister of Children and Equality [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Barnardius (Platycercus) barnardi [latin]    Malleeparakitt [norsk]   Mallee Ringneck [engelsk]   4-6 v/Booberoi State Forest 24.11. og opptil 30+ Wyperfeld NP 29.-30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Barne- og likestillingsdepartementet [norsk]    Ministry of Children and Equality [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
babybølgebarn, fødselsbølgebarn [avløserord]    babyboomer [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Barne- og likestillingsdepartementet [norsk]    BLD [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
barneprosess, underprosess, underoppføringer [norsk]    child process [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no