Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
beassan [samisk]    adgang [norsk]   (s) (-m-) //beassangieldu ’adgang forbudt’ //lágalaš vuoigatvuohta lea ’loven hjemler adgang til’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
beassanlihppu [samisk]    adgangsbevis [norsk]   (s) (-hp-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
beassanduodaštus [samisk]    adgangsbevis [norsk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune