Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bedekke [norsk]    biehtit [samisk]   (v) (-d-) 'bedekke' (om et kastrert hanndyr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune