Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bedre [refleksivt]    Å gjøre bedre; forbedre.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bedre [norsk]    buoret; ádat [samisk]   (a) (-b-) (-b-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
forbedre [norsk]    buoridit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forbedre [norsk]    báridit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bedre, forbedre [norsk]    improve [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Bedre regulering [norsk]    Better regulation [engelsk]   Better Legislation [alternativ]   Initiativ som skal forenkle og gi en bedre lovgivning i EU. Regulering skal kun benyttes ved behov, og belastninger forårsaket av en regulering skal stå i forhold til de fordelene den medbringer.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
øke; understreke; forbedre [norsk]    enhance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bedrestilte, mer velstående [norsk]    better-off [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bedre enn noengang, hakket bedre [norsk]    better than ever [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reparere, lappe, stoppe, utbedre, sette i stand; t: bli bedre [norsk]    mend [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no