Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
begynne [bokmål/riksmål]    starte på noe, ta det første skrittet
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
begynne [norsk]    álgit [samisk]   (v) (-lgg-); riepmat (-m-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
begynnelse [norsk]    Initium [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
begynnelse [norsk]    outset [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
begynnelsesverdi [norsk]    initial value [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
begynnelsesbetingelse [norsk]    initial condition [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
begynnelses-, start-, utgangs- [norsk]    initial [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no