Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bein [bokmål]    (anatomi) kroppsdel som brukes til forflytning, til å gå med Jeg har skadet beinet. Del av klesplagg som dekker beinet (1). (overført) del av en ting som tingen står på, ofte flere ting (anatomi) del av et indre skjelett; knokkel (anatomi) kalkholdig materiale som bygger opp skjelettet
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 20 omtrentlig(e)
ribbein [norsk]    Costa, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
halebein [norsk]    coccyx [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
brystbein [norsk]    Sternum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
kragebein [norsk]    clavicula [med. el. latin]   Clavicula (kravebenet) stekker seg fra sternum (brystbenet) til scapula (skulderbladet). Det er også i kontakt med det øverste ribbeinet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fot, bein [norsk]    juolgi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
kjevebein [norsk]    oalul [samisk]   (s) (-llol-) //ollolat (pl) 'kjevebeina'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
skinnebein [norsk]    Tibia, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Beinfisker [norsk]    Osteichthyes [latin]   Klasse IV (bl.a. størfisker, sild-og laksefisker, piggåler, ålefisker, karpe- og mallefisker(?), mallefisker, laksefisker, laksesildfisker, aulopider, prikkfisker, torskefisker, slangefisker, marulker, dobbeltsugere, horngjelfisker, båndfisker, beryxfisker, st. petersfisker, stiklingfisker, nålefisker, ulkefisker, piggfinnefisk, flatfisker, fastkjevete fisker)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
stankelbein [norsk]    bealljeskárbba [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
overarmsbein [norsk]    humerus [med. el. latin]   Beinet som går fra skulderleddet ned til albuen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Kuletusenbein [norsk]    Pill Millipede [engelsk]   Glomeris marginata [latin]   Sett sporadisk i Sukau og Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Beining, Edgar [norsk]    Bones, Edgar [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
metacarpalbein [med. el. latin]    mellomhåndsknokler [norsk]   Knoklene som utgjør det beinete grunnlaget i håndflaten, og som ledder ut til fingrene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
being dealt with [engelsk]    under behandling [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Beining, Susanne [norsk]    Bones, Susan [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Being is perception [engelsk]    Esse est percipi [latin]   (It is a standard metaphysical) (Mauser)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
beinmargsbetennelse [norsk]    osteomyelitt [med. el. latin]   Betennelse som rammer beinmargen som kan forårsakes av forskjellige typer bakterier. Tilstanden er alvorlig og må behandles på sykeus.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
som hører til ribbein [norsk]    Costalis [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
småkryp med mange bein [norsk]    cuoppu [kåfjordsamisk]   (fellesnavn)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
liten nøkkel, kragebein [norsk]    Clavicula, -ae [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen