Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
beregnbar [norsk]    computable [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
beregnbarhet(en) [norsk]    computability [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO