Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
beslutning [bokmål]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
beslutning [dansk]    beslutning
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
beslutning [norsk]    decision [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
kjøpebeslutning [norsk]    buying decision [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
beslutningstakere [norsk]    decision makers [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
beslutningsdyktig [norsk]    quorum [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
beslutning; resolusjon; fasthet; løsning [norsk]    resolution [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no