Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
best [bokmål/riksmål]    Vilt dyr, utemmet dyr. (overført) Person eller dyr som oppfører seg som et vilt dyr.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
best [engelsk]    Superlativ av good Superlativ av well
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
best [svensk]    beist
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 37 omtrentlig(e)
best. [norsk]    PO [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Asbest [norsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
bestow [engelsk]    skjenke, gi [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
bestow [engelsk]    skjenke, gi [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Bestikk [norsk]    Opptegnelser som skal gjøres (og innføres i loggboken) om et skips tilbakelagte vei. Også plassen på broa hvor man oppbevarer draft og utfører navigasjonsoppgaver. (Også kalt bestikklugar).
Maritim ordliste © MaritimStart
bestemt [norsk]    specified [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Bestefar [norsk]    Grandfather [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bestemor [norsk]    Grandmother [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bestryke [norsk]    stroke [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Best Bet [engelsk]    hett tips [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bestemme [norsk]    determine [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Bestemor [norsk]    Ahkku [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Bestefar [norsk]    Addja [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
best som [norsk]    njaccu [samisk]   (adv) //go son lei njaccu njuovvamin ealgga, de ihte bolesat 'best som han flådde elgen, kom politiet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bestordre [norsk]    Ordre uten limit.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
bestilling [norsk]    purchase order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bestanddel [norsk]    constitutent [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bestselger [norsk]     bestselger el. bestseller [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bestrebelse [norsk]    endeavor [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
bestockning [svensk]    busking [norsk]   (vekstfase på korn)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bestikkplass [norsk]    En teoretisk beregning av fartøyets posisjon på grunnlag av kurs og fart.
Maritim ordliste © MaritimStart
Beste praksis [norsk]    Etter «best practice»-begrepet som kommer fra ITIL. Dette er anbefalinger som er basert på mange års konkrete erfaringer, gjerne fra flere ulike IKT-driftsmiljø.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
beste sendetid [avløserord]    prime time [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bestyrer, leder [norsk]    manager [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
bestemt, vedtatt [norsk]    contrived [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bestemt integral [norsk]    definite integral [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
bestemt, spesiell [norsk]    specific [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bestillingsforslag [norsk]    planned purchase order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bestående byggverk [norsk]    existing structures [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
I strive for the best [engelsk]    Meliora cogito [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
bestilling; reservasjon [avløserord]    booking [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bestemme; finne ut, fastslå [norsk]    determine [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bestrebe, forsøk, forsøke [norsk]    endeavor [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bestille, sette bort, outsource [norsk]    outsource [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bestille; reservere; skrive seg inn [avløserord]    booke (inn) [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bestemme seg for, beslutte seg for [norsk]    intent, give [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bestride (gyldigheten av); kjempe, stride; konkurranse [norsk]    contest [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no