Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
best [bokmål/riksmål]    Vilt dyr, utemmet dyr. (overført) Person eller dyr som oppfører seg som et vilt dyr.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
best [engelsk]    Superlativ av good Superlativ av well
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
best [svensk]    beist
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Asbest [norsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bestefar [norsk]    Grandfather [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bestemor [norsk]    Grandmother [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bestordre [norsk]    Ordre uten limit.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA