Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
best som [norsk]    njaccu [samisk]   (adv) //go son lei njaccu njuovvamin ealgga, de ihte bolesat 'best som han flådde elgen, kom politiet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune