Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
bestille, sette bort, outsource [norsk]    outsource [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bestille; reservere; skrive seg inn [avløserord]    booke (inn) [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet