Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bestille; reservere; skrive seg inn [avløserord]    booke (inn) [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet