Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
beundre [bokmål/riksmål/nynorsk]    å like eller se opp til
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
beundre [norsk]    admire [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
beundrerklubb, venelag [avløserord]    fanklubb [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet