Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bevare [bokmål/riksmål/nynorsk]    ta vare på
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
beholde, bevare [norsk]    preserve [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
holde, beholde, oppbevare [norsk]    keep [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bevare, forevige; videreføre [norsk]    perpetuate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no