Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bevel [engelsk]    skråkant [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
beveled [engelsk]    gradet [norsk]   (om en avkuttet vinkel). Se også mitered
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bevel gear [engelsk]    konisk tannhjul [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen