Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
bevis [bokmål/riksmål/nynorsk]    Element eller argument som underbygger eller fullstendig overbeviser om at noe er sant. (matematikk) (logikk) Argumentkjede som viser at noe stemmer, og hvorfor det stemmer.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bevis [dansk]    bevis
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bevis [svensk]    bevis
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bevis [norsk]    evidence [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 21 omtrentlig(e)
bevist [FEIL]    bevisst [norsk]   feilskrives ofte bevist: være seg bevisst osv.
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bevise [norsk]    duodaštit [samisk]   (v) //duohtan cájehit; duohtan nannet
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Delbevis [norsk]    Dette blir utstedt ved fondsemisjon for overskytende brøkdeler av en hel aksje etter fordeling av fondsaksjene.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
bevisthet [FEIL]    bevissthet [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bevisbyrde [norsk]    Den som i en sivil rettsak har bevisbyrden, vil komme til å tape saken d..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
bevissthet [norsk]    consciousness [engelsk]   [kånsjessness] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kjøpsbevis [norsk]    proof of purchase [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adgangsbevis [norsk]    beassanduodaštus [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
adgangsbevis [norsk]    beassanlihppu [samisk]   (s) (-hp-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Interimsbevis [norsk]    Omsettelig dokument som midlertidig legitimerer eiendomsretten til et bestemt antall aksjer eller et bestemt pålydende beløp i obligasjoner, inntil de endelige verdipapirer er utstedt. Dette blir også kalt interimskvittering.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Eksamensbevis [norsk]    Diploma [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Aksjeeiebevis [norsk]    En utskrift til den enkelte aksjonær av de opplysninger som er registrert i..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Grunnfondsbevis [norsk]    Fritt omsettelig navnepapir, som på de fleste områder følger de samme regler som for aksjer i forretningsbank.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Tildelingsbevis [norsk]    Den formelle underretning fra et selskap eller hovedtegningssted om hvor mange aksjer eller hvilket pålydende beløp i obligasjoner som er tildelt ved en emisjon.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
induksjonsbevis [norsk]    proof by induction [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
motsigelsesbevis [norsk]    proof by contradiction [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
bevisst; klar over [norsk]    conscious [engelsk]   [kånsjess] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Bevisbyrdedirektivet [norsk]    97/80/EC [direktivkode]   Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex. Official Journal L 14/98
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
programmerknad/programbevis [norsk]    application note [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bevisgjenstand, utstilt gjenstand [norsk]    exhibit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bevissthet, viten; våkenhet; (klar) forståelse [norsk]    awareness [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no