Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bevisst [bokmål/riksmål/nynorsk]    Gjort med mening; forsettlig. Ved bevissthet. Personen var bevisst rett etter ulykken.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bevisst [norsk]    bevist [FEIL]   feilskrives ofte bevist: være seg bevisst osv.
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
bevissthet [norsk]    consciousness [engelsk]   [kånsjessness] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bevissthet [norsk]    bevisthet [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
underbevisst [norsk]    subconscious [engelsk]   [sabbkånsjess] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bevisst; klar over [norsk]    conscious [engelsk]   [kånsjess] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fast, bestemt, målbevisst [norsk]    determined  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bevissthet, viten; våkenhet; (klar) forståelse [norsk]    awareness [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no