Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bevissthet [bokmål]    (psykologi) Egenskap ved sinnet som i alminnelighet anses å romme slike kvaliteter som subjektivitet, selvbevissthet, sansing og klokskap samt evnen til å oppfatte forholdet mellom en selv og ens miljø.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bevissthet [norsk]    consciousness [engelsk]   [kånsjessness] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bevissthet [norsk]    bevisthet [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
ansvar, ansvarsbevissthet [norsk]    responsibility [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bevissthet, viten; våkenhet; (klar) forståelse [norsk]    awareness [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no