Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
beyond [engelsk]    på den andre siden; utenfor; lenger enn [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Beyond the powers or legal authority [engelsk]    Ultra vires [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Beyond [one's] authority outside the jurisdiction [engelsk]    Vltra vires [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom