Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
bibel [bokmål/nynorsk]    (kristendom) et eksemplar av Bibelen På dåpsdagen sin, fikk barnet en bibel. (figurativt) en bok som ansees som spesielt viktig av en person eller gruppe Ivar Aasens «Norsk ordbog» er bibelen for mange nynorskbrukarar.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bibel [dansk]    bibel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bibel [svensk]    bibel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bibel [norsk]    biibbal; bippal [samisk]   (s) 1. (-ibal-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Bibelen [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad