Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
bibliotek [bokmål/riksmål/nynorsk]    institusjon som oppbevarer bøker og andre media og lagret informasjon, til utlån for det offentlige eller visse grupper mennesker. en stor boksamling eller samling av andre former for media, ofte på individuell basis stedet - rommet eller bygningen - der en boksamling blir oppbevart
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bibliotek [dansk]    bibliotek
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bibliotek [svensk]    bibliotek
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bibliotek [norsk]    library [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bibliotek [norsk]    library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bibliotek [norsk]    library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bibliotek [norsk]    biblotek [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 13 omtrentlig(e)
typebibliotek [norsk]    type library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delt bibliotek [norsk]    shared library [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
objektbibliotek [norsk]    object library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innholdsbibliotek [norsk]    content library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dokumentbibliotek [norsk]    Document Library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bibliotekdatabase [norsk]    library database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lysbildebibliotek [norsk]    Slide Library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
statisk bibliotek [norsk]    static library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Deichmanske bibliotek [norsk]    Public Library Deichman  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bibliotekforespørsel [norsk]    library request [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Datatilkoblingsbibliotek [norsk]    Data Connection Library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bibliotek for oversettelsesbehandling [norsk]    Translation Management Library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bibliotek for dynamiske koblinger (DLL), bibliotek for dynamiske koblinger (DLL) [norsk]    dynamic-link library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft