Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
bibliotek for dynamiske koblinger (DLL), bibliotek for dynamiske koblinger (DLL) [norsk]    dynamic-link library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft