Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bidra [bokmål/riksmål/nynorsk]    Yte sin hjelp, medvirke.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bidra [norsk]    contribute [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bidra [norsk]    contribute [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
bidrar [norsk]    contribute [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bidragsyter [norsk]    contributor [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bidragsyter [norsk]    contributor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bidragsytermodus [norsk]    Contributor Mode [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft