Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bier [norsk]    R57 [risikokode]   Giftig for bier.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
gibier [fransk]    vilt [norsk]   game [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
bierdna [kåfjordsamisk]    bjørn [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Biertnat [samisk]    Bjørnøya [norsk]   (propr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
biertnamuorji [kåfjordsamisk]    rypebær [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune