Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bijeksjon(en) [norsk]    bijection [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO