Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bilag [norsk]    voucher [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
bilagsnummer [norsk]    voucher number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilag, vedlegg [norsk]    exhibit [engelsk]   (jur.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bilag til innstilling [norsk]    annexes to recommendation [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget