Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bilbås [norsk]    Åpen garasje (engelsk: carport). Kan ha tak, men minst halvparten av veggarealet skal være åpent.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
åpen garasje, bilbås [avløserord]    carport [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet