Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
bilde [bokmål/riksmål/nynorsk]    (fotografi, tellelig) En trykket fremstilling av et motiv som er fotografert. En todimensjonal, visuell fremstilling av noe. (kunst, tellelig) Et maleri. (overført, lingvistikk, tellelig) Et fenomen brukt som språklig erstatning for et annet.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bilde [norsk]    graphic [engelsk]   (grafikk)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bilde [norsk]    frame [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde [norsk]    image [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde [norsk]    picture [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 67 omtrentlig(e)
bilde- [norsk]    imaging [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avbilde [norsk]    map [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avbilde [norsk]    map [engelsk]   (v.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
bildefil [norsk]    image file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde(t) [norsk]    image [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
bildekort [norsk]    Picture Cards [engelsk]   Knekt, Dame og Konge.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Selvbilde [norsk]    Self-image [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
eps-bilde [norsk]    eps-graphic [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bildekart [norsk]    image map [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bildekart [norsk]    image map [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildevindu [norsk]    Åpning i filmporten for lyset fra lampehuset. Større åpning enn det største formatet som maskinen kan kjøre.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bildetekst [norsk]    caption [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bildetekst [norsk]    caption [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
deltabilde [norsk]    delta frame [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildeenhet [norsk]    imaging device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Velg bilde [norsk]    Select picture [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spaltebilde [norsk]    Avtegningen av lyset fra tonelampa på det optiske lydsporet på filmen i et mikroptisk lydhode.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
palettbilde [norsk]    palette graphic [engelsk]   (bilder med et begrenset fargeutvalg)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skyggebilde [norsk]    ghost [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
weblysbilde [norsk]    Web slide [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildeløfter [norsk]    Innretning på en kinomaskin som gir mulighet for å forskyve filmen i filmporten for å justere bildeutsnittet (på lerretet).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bildeområde [norsk]    graphic region [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nøkkelbilde [norsk]    key frame [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flat ut bilde [norsk]    flatten image [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
velkomstbilde [norsk]    splash screen [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bildefrekvens [norsk]    frame rate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildekontroll [norsk]    image control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildebrekking [norsk]    picture wrapping [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde-i-bilde [norsk]    picture-in-picture [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
velkomstbilde [norsk]    splash screen [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tekstlysbilde [norsk]    Text slide [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
miniatyrbilde [norsk]    thumbnail [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tavlelysbilde [norsk]    Whiteboard slide [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows-bilde [norsk]    Windows image [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
(raster-)bilde [norsk]    pixmap/raster graphics [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bakgrunnsbilde [norsk]    wallpaper [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
digitalt bilde [norsk]    digital image [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Satellittbilde [norsk]    Fotografi av jordkoden tatt av en satellitt.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
bilder og tekst [norsk]    pictures and text [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
diagramlysbilde [norsk]    chart slide [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delingslysbilde [norsk]    Sharing slide [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildeoppløsning [norsk]    image resolution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
idol, avgudsbilde [norsk]    idol [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
bildepunktsmappe? [norsk]    bump map [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
autominiatyrbilde [norsk]    auto thumbnail [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
linjebundet bilde [norsk]    inline image [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildepunkt/piksel [norsk]    picture element [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overføringsbilde [norsk]    Rub-on [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
verdimengde/bilde [norsk]    codomain / range [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
bildepunkt, piksel [norsk]    pixel [engelsk]   (bildeelement)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
samarbeidslysbilde [norsk]    collaborative slide [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bilde side ved side [norsk]    Tile image [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skjerm, -skjermbilde [norsk]    screen [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avspørringslysbilde [norsk]    Poll slide [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
plassholder for bilde [norsk]    picture placeholder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde av en undermengde [norsk]    image of a subset [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
bildekart på klientsiden [norsk]    client-side image map [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildekart på serversiden [norsk]    server-side image map [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
røntgendiffraksjonsbilde [norsk]    x-ray diffractogram [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lysbilde av øyeblikksbilde [norsk]    Snapshot slide [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde, avtrykk [CD-brenning] [norsk]    image [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skjermbilde, øyeblikksbilde [norsk]    snapshot [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
definisjon av øyeblikksbilde [norsk]    snapshot definition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Justeringsveiviser for lyd og bilde [norsk]    Audio and Video Tuning Wizard... [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde; figur; ansikt utad, image; profil [norsk]    image [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bildeforskyvning, forskyvning av bildet [norsk]    image offset [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bildediagnostisk middel, diagnostisk avbildningsmiddel [norsk]    diagnostic imaging agent [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen