Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bildeløfter [norsk]    Innretning på en kinomaskin som gir mulighet for å forskyve filmen i filmporten for å justere bildeutsnittet (på lerretet).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO