Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bilinear [engelsk]    bilineær filtrering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilinear [engelsk]    bilineær [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
bilinear filtering [engelsk]    bilineær filtrering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft