Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
binært tallsystem [norsk]    Tallsystem der det kun benyttes to tall, 0 og 1, og kombinasjoner av disse: 10,101,1001,10010110 osv.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO