Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
bind [bokmål/riksmål/nynorsk]    bok som er en del av et større verk, i en serie av flere bøker Og spillemesteren skrev tjuefem bind om kunstfuglen, og det var så lærd og så langt og med de aller vanskeligste kinesiske ord, så alle folk sa at de hadde lest og forstått det, for ellers hadde de jo vært dumme, og da ville de blitt dunket på magen.  – «Nattergalen», H.C. Andersen tøystykke, langt stykke tøy brukt til å binde noe Hun ble ført inn med bind for øynene. sanitetsprodukt for menstruasjon
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bind [afrikaans]    binde
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bind [engelsk]    binde
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bind [engelsk]    binde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BIND [norsk]    BIND [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bind [norsk]    luovdi [samisk]   (s) (-vdd-) //Galle luovddi leat girjerájus 'Hvor mange bind har biblioteket?'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 19 omtrentlig(e)
Binders [norsk]    Paper clip, invented by a Norwegian
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
gasbind [norsk]    gauze [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
bind to [engelsk]    tildele, tillegge, koble [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
binding [engelsk]    tildeling, binding [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
binding [norsk]    binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bokbind [norsk]    girjeluovddit [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-230:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bindning [norsk]    bond [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Varebind [norsk]    smussomslag [synonym]   løst omslag som ligger utenpå boken. Boken har da gjerne helbind av skinn eller skinnimitasjon.
Grafisk ordliste © Grøset
bindestrek [norsk]    hyphen [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bind Margin [engelsk]    Innbindningsmarg [norsk]   En utvidet marg som tar hensyn til reduksjonen i lesbart område for dokumenter som skal bindes inn.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
binding time [engelsk]    bindingstidspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bind off (BO) [engelsk]    lukk av [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Papir helbind [norsk]    trykt omslag som limes til bokpapp som omslag til bok.
Grafisk ordliste © Grøset
BIND boot file [engelsk]    BIND-oppstartsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
binder divider [engelsk]    skilleark [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bindingsperiode [norsk]    maturity period [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bindevevssvulst [norsk]    fibrom [med. el. latin]   Godartet svulst som oppstår fra bindevev.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bindende pristilbud [norsk]    guaranteed price quote [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bindingsverk/vegger [norsk]    Byggemåte for trehus, skjelettet. Ofte forvekslet med reisverk, se også utmurt/innmurt bindingsverk. Bindingsverket består av vertikale stendere og horisontale sviller i topp og bunn, supplert med spikerslag, losholter, utforinger og utlekting.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no