Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
binding [engelsk]    tildeling, binding [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
binding [norsk]    binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 13 omtrentlig(e)
keybinding [engelsk]    hurtigtast [norsk]   (se nærmere forklaring)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forbinding [norsk]    dressing [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sen binding [norsk]    late binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
binding time [engelsk]    bindingstidspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
early binding [engelsk]    tidlig binding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
named binding [engelsk]    ikke-anonym binding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anonym binding [norsk]    anonymous binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
static binding [engelsk]    statisk binding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bindingsperiode [norsk]    maturity period [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dynamic binding [engelsk]    dynamisk binding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
runtime binding [engelsk]    kjøretidsbinding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
run-time binding [engelsk]    kjøretidsbinding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bindingsverk/vegger [norsk]    Byggemåte for trehus, skjelettet. Ofte forvekslet med reisverk, se også utmurt/innmurt bindingsverk. Bindingsverket består av vertikale stendere og horisontale sviller i topp og bunn, supplert med spikerslag, losholter, utforinger og utlekting.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no