Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
binokulær [norsk]    med eller for begge øyne
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter