Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
binomialkoeffisient [norsk]    binomial coefficient [engelsk]   koeffisientene i utviklingen av (a+b)n for eksempel (a+b)3=a3+3ab2+3a2b+b3=1a3b0+3a1b2+3a2b1+1a0b3, der 1,3,3,1 er binomialkoeffisientene C(3,0), C(3,1), C(3,2), C(3,3)
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder