Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
bižus; spižus; bippadir'ri [samisk]    heilo [norsk]   (s) bižus (-hcos-); spižus (-hcos-) (i vest); bippadir'ri (-rr-) (i øst)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune