Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
birra [italiensk]    øl [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
birra [samisk]    om [norsk]   (prep) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: maid son lea cállán mu ala? 'hva har han skrevet om meg' (dvs. mot meg) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: dan ala šiehttat (-ht-) 'enes om det'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune