Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Qui bene cantat, bis orat [latin]    He who sings well, prays twice [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom