Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
biscuit [engelsk]    kjeks
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
biscuit [fransk]    kjeks
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
biscuit [interlingua]    kjeks
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
biscuit [engelsk]    kjeks, medaljong [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen