Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bislama [siden finnes ikke]    et kreolspråk som snakkes på Vanuatu og Ny-Caledonia
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bislama [spansk]    bislama
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bislama [norsk]    Bislama [engelsk]   bis – bi [ISO-koder]   språk i Vanuatu
Liste over navn på språk © Språkrådet