Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bitemerke [norsk]    bátnesadji [samisk]   (s) (-j-) //gir'ret 'sette bitemerker'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune